Krytá hala


Tenisová hala - cenník
    Cena
Ubytovaní hostia
do 14:00 hod 10,00€/ hod
po 14:00 hod 12,00€/ hod
  víkend/sviatok do 14:00 hod 12,00€/ hod
  víkend/sviatok po 14:00 hod 14,00€/ hod
     
Verejnosť
do 14:00 hod 12,00€/ hod
po 14:00 hod 14,00€/ hod
  víkend/sviatok do 14:00 hod 14,00€/ hod
  víkend/sviatok po 14:00 hod 16,00€/ hod

 

Kontakt rezervácie: +421 41 5693 244